Giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 4 và tháng 5, năm 2023 các khu vực trong tỉnh Hà Tĩnh

Giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 4 và tháng 5,  năm 2023

các khu vực trong tỉnh Hà Tĩnh.

1. Giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong tháng 4 và tháng 5,  năm 2023 của các khu vực trong tỉnh (Kèm theo các bảng giá chi tiết ở các phụ lục).

2. Mức giá các loại vật tư, vật liệu xây dựng trong công bố này là mức giá bán lẻ, chưa giảm trừ chiết khấu (nếu có) và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng trên thị trường bình quân trong tháng 4/2023 và tháng 5/2023 tại các nhà máy, đại lý, cửa hàng, tổng kho, điểm cung ứng, nhà cung cấp tại khu vực trung tâm của các huyện, thành phố, thị xã, thị trấn; riêng đối với đá xây dựng các loại, đất san lấp, cát là giá tại các mỏ, điểm tập kết theo quy hoạch.

Đối với các loại vật liệu như: gạch xây, cấu kiện bê tông đúc sẵn các loại (tại nhà máy), đá xây dựng các loại (tại mỏ), cát xây dựng (tại mỏ, điểm tập kết theo quy hoạch), đất đắp (tại mỏ) là giá bình quân đã bao gồm chi phí bốc xúc lên phương tiện. Giá đất san lấp, cát xây dựng, đá xây dựng các loại theo công bố giá là giá bán tại thời điểm theo hóa đơn và báo giá của mỏ, điểm tập kết kinh doanh. Tùy theo tình hình thực tế, các Chủ đầu tư, các đơn vị liên quan cần điều tra kỹ và xác định chính xác giá bán tại thời điểm thực hiện, trong trường hợp do yêu cầu về chất lượng, khối lượng của các loại vật liệu hoặc giá bình quân ở trên nếu theo thời điểm thực hiện dự án chưa phù hợp thì Chủ đầu tư có thể đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn hoặc chủ đầu tư tổ chức khảo sát giá theo quy định hiện hành để áp dụng.

3. Đối với vật liệu cát xây dựng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh, giá cát theo công bố giá là giá bình quân về đến trung tâm các địa phương (trung tâm thị xã, thị trấn), nguồn cung cấp cát được lấy từ các nguồn cung hợp pháp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Khi lập dự toán, với các công trình không ở trung tâm huyện, thị xã theo công bố, tùy thuộc vị trí của công trình, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần xác định nguồn cung vật liệu cho phù hợp để tính toán giá vật liệu về chân công trình đảm bảo phù hợp với thực tế và tiết kiệm chi phí.

Tệp đính kèm

Cong bo gia VLXD tháng 4-5 năm 2023 – lên mạng chính thức 06 6 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *