Category Archives: Tư vấn xây dựng

Tư vấn xây dựng là một loại hình tư vấn đa dạng trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc. Quy hoạch thành phố và nông thôn… có quan hệ chặt chẽ với tư vấn đầu tư. Thực hiện phần việc tư vấn tiếp nối sau việc của đầu tư.

Hoạt động này giúp cho gia chủ – chủ đầu tư xây dựng – tổ chức việc khảo sát xây dựng. Thiết kế xây dựng và tổ chức đấu thầu để mua sắm thiết bị đầu tư, đấu thầu xây lắp công trình. Giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu công việc đã hoàn thành. Với các dự án công trình hạ tầng kỹ thuật, chỉ có CÔNG TY NÉT NHÀ VIỆT đảm nhiệm công việc từ đầu đến cuối.

Kỹ sư xây dựng

Là người có đủ trình độ, chuyên môn để thực hiện công tác xây dựng. Ở Hà Tĩnh, để được hành nghề Kỹ sư tư vấn xây dựng. Cần phải có chứng chỉ hành nghề, phải có tối thiểu 3 năm hoạt động. Trong lĩnh vực xây dựng và số lượng công trình đã tham gia phải đủ lớn.

Tổ chức xây dựng là những đơn vị chuyên ngành, hoạt động độc lập về mặt pháp lý và phục vụ khách hàng theo hợp đồng.