NGUỒN NHÂN LỰC – GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU

Hiện tại công ty TNHH tư vấn & xây dựng NÉT NHÀ VIỆT có 15 nhân viên tại văn phòng và hơn 60 công nhân làm việc cho công ty bao gồm: 04 kiến trúc sư, 06 kỹ sư, 01 kế toán viên, 05 công nhân tổ sắt, 05 công nhân tổ coppha, 15 công nhân  tổ nề, 05 công nhân  tổ sơn, 05 công nhân  tổ đá, 05 công nhân  tổ nhôm kính và hơn 20 công nhân làm việc tại xưởng nội nhất.

Đội ngũ nhân sự
Đội ngũ nhân sự